Việc rèn luyện tư duy tăng trưởng cho bản thân sẽ giúp các em hiểu được rằng, học tập cần rất nhiều nỗ lực và sự kiên trì. Để đạt được một mục tiêu nào đó, các em sẽ cần chấp nhận các thử thách, lắng nghe các phản hồi và chấp nhận rủi ro từ đó không ngừng cải thiện và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày. 

                                                                         Tư duy tăng trưởng luôn được chú trọng tại H.A.S

Nhà trường cũng tin tưởng rằng sai lầm là bình thường khi bản thân đối mặt với những điều khó khăn và H.A.S luôn cởi mở cùng đón nhận tất cả các trải nghiệm mà các em đang có. Tất cả học sinh đều có quyền và được hưởng lợi từ việc phát triển một tư duy tăng trưởng.

Nhà trường tin rằng với quá trình đánh giá và rèn luyện về năng lực tư duy tăng trưởng tời từng học sinh, học sinh tự tin, làm chủ kiến thức, sẵn sàng đón nhận các thử thách và thích nghi trong một thế giới đầy biến đổi. 

Hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển tư duy tăng trưởng cho học sinh, trường Phổ thông Liên cấp H.A.S đã xây dựng một bộ khung đánh giá tư duy tăng trưởng của học sinh dưới dạng các câu hỏi và tình huống. Nội dung được dựa trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định về tổ chức tuyển sinh cũng như các nghiên cứu khoa học của Carol Dweck kết hợp với tính thực hành và sứ mệnh của nhà trường.

Bộ câu hỏi đánh giá bao gồm 7 thành tố cụ thể là:

 • Khả năng tiếp nhận các thử thách
 • Khả năng học hỏi từ sai lầm
 • Chấp nhận phản hồi và phê bình
 • Thực hành và áp dụng các chiến lược
 • Tính kiên trì (khả năng tập trung vào nhiệm vụ)
 • Đưa ra/đặt các câu hỏi
 • Khả năng chấp nhận rủi ro

Kết quả đánh giá này nhằm giúp Nhà trường xác định được cách thức tư duy của học sinh, các khó khăn đang có, từ đó có những đề xuất và định hướng nhằm phát triển tư duy tăng trưởng cho các em trong quá trình học tập và tham gia vào cộng đồng. 

Bên cạnh các dữ liệu đầu vào, năng lực về tư duy tăng trưởng cũng được chú trọng và đưa vào khung năng lực về Tự phát triển bản thân. Năng lực này sẽ được tiếp tục ghi nhận và hỗ trợ trong tiến trình học-tập tại trường đặc biệt thông qua các hoạt động trải nghiệm và môn Giáo dục cảm xúc – xã hội. 

 

H.A.S DÀNH TẶNG 12 SUẤT ĐÁNH GIÁ TƯ DUY TĂNG TRƯỞNG DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 5

? Đối tượng: Học sinh từ Lớp 5 đến Lớp 11
? Hình thức: Phỏng vấn trực tuyến 7 thành tố quan trọng của Tư duy tăng trưởng
? Trả kết quả: Thông báo tới cha mẹ trong sau 2 ngày phỏng vấn đánh giá.
? Link đăng ký đánh giá: https://forms.gle/F7xh3ZmXjKHADzdLA

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC 

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S (Hanoi Adelaide School)

 • Điện thoại: 0964.898.495 hoặc 0981.690.002
 • Fanpage: Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S
 • Website: has.edu.vn
 • Email: admissions@has.edu.vn

Nguồn tham khảo bài viết: Tâm lý học thành công – Carol S.Dweck

Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực