1. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 lớp, 24 học sinh/lớp 

 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.

 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trực tiếp qua đánh giá và phỏng vấn

Đối tượng đánh giá

Học sinh

CMHS

Tiêu chí đánh giá

Năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt

Năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh

Năng lực

Tính toán

Sức khỏe 

Thể chất

Sức khỏe Tâm thần

Mục tiêu giáo dục

Hình thức

Tự luận

Bài KET for schools,  dạng thức rút gọn

Tự luận kết hợp trắc nghiệm

Kiểm tra sức khỏe

Phỏng vấn

Khảo sát/ Phỏng vấn 

Thời lượng

45 phút

60 phút

45 phút

15 phút

15 phút

 

Lưu ý: Học sinh được miễn bài đánh giá năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh khi cung cấp bản sao kết quả KET for schools hoặc Cambridge Flyers đạt yêu cầu do các tổ chức được ủy quyền kiểm tra và chứng nhận trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày đánh giá.

3. Thời gian tuyển sinh

 

Thời gian đăng kí dự tuyển: Từ ngày 15/01/2020 đến đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Thời gian dự tuyển:

 • Đợt 1: thứ Bảy, ngày 04/04/2020

 

 • Đợt 2: thứ Bảy, ngày 09/05/2020

 

 • Đợt 3: thứ Bảy, ngày 30/5/2020

 

 • Đợt 4: thứ Bảy, ngày 27/6/2020

 

 

 

4. Quy trình dự tuyển

Bước

Nội dung

Hướng dẫn chi tiết

1

Đăng kí dự tuyển

Cha mẹ học sinh(CMHS) đăng kí dự tuyển thông qua: 

2

Tham gia dự tuyển

 • Học sinh tham gia đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với đại diện Nhà trường. 

 • HS tham gia khảo sát hoặc phỏng vấn với đại diện Nhà trường.

3

Tiếp nhận kết quả dự tuyển

CMHS tiếp nhận kết quả dự tuyển qua email sau 04 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia dự tuyển. 

4

Hoàn thành thủ tục nhập học 

CMHS làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn của Nhà trường. 

5. Phí dự tuyển: 1.000.000 VNĐ

CMHS nộp trực tiếp tại Phòng Kế toán hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: 

Tên tài khoản: Trường Trung Học Cơ Sở H.A.S

Số tài khoản: 00.11.00.443.2863

Ngân hàng: Vietcombank – Sở giao dịch

Nội dung chuyển tiền: Tên học sinh – Phí dự tuyển lớp 6

6. Lịch tham quan Trường

 

 • Thời gian:

 • 16h00 – 17h00, các ngày thứ Ba, thứ Năm hàng tuần 

 

 • 10h00 – 12h00, thứ Bảy hàng tuần

 

 • CMHS liên hệ đăng kí:

 • Hotline: 024 999 666 36/máy lẻ 1

 • Email: admissions@has.edu.vn