1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành bậc tiểu học.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 3 lớp (24 học sinh/lớp)
3. Phương thức tuyển sinh
Đánh giá năng lực thông qua bài đánh giá và phỏng vấn

  • Học sinh tham gia 3 bài đánh giá năng lực: bài đánh giá năng lực tính toán; bài đánh giá năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt và bài đánh giá năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh;
  • Học sinh tham dự phỏng vấn với đại diện Nhà trường.

4. Quy trình dự tuyển

 

Bước Nội dung   Hướng dẫn chi tiết
1 Phụ huynh đăng kí cho học sinh dự tuyển. Phụ huynh đăng ký trực tuyến qua trang thông tin điện tử chính thức của Nhà trường (website: https://has.edu.vn hoặc fanpage), Hotline tuyển sinh 0981 690 002 hoặc đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh, Block 1, Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S.

Thời gian đăng ký dự tuyển: từ ngày 1/2/2019 đến ngày 15/6/2019.

Phụ huynh nộp phí đánh giá năng lực 1.000.000 VND theo hai cách: chuyển khoản (*) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng kế toán, Block 1, Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S).

Thời hạn: 7 ngày trước ngày đánh giá.

2 Học sinh tham gia dự tuyển Tham gia bài đánh giá năng lực (tính toán + Tiếng Việt + Tiếng Anh)  và phỏng vấn.
3 Học sinh nhận kết quả đánh giá Học sinh nhận kết quả đánh giá sau 7 ngày hoàn thành nội dung dự tuyển.  
4 Ghi danh và hoàn thiện thủ tục nhập học. Phụ huynh đăng ký ghi danh sau khi nhận kết quả tuyển sinh.
Phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định.

(*) Thông tin tài khoản: 

Tên tài khoản: Trường Tiểu học H.A.S
Số tài khoản: 0011004310576
Chi nhánh: Vietcombank – Chi nhánh: Sở giao dịch
Nội dung chuyển tiền: Tên học sinh – ngày sinh – đăng ký dự tuyển lớp 6.

Thời gian tổ chức đánh giá: Vào các ngày thứ 7, bắt đầu từ ngày 09/03/2019 đến ngày 06/07/2019.

 

Lần Thời gian Lần Thời gian
Lần 1 09/03/2019 Lần 6 18/05/2019
Lần 2 23/03/2019 Lần 7 25/05/2019
Lần 3 06/04/2019 Lần 8 08/06/2019
Lần 4 20/04/2019 Lần 9 22/06/2019
Lần 5 04/05/2019 Lần 10 06/07/2019


5. Nội dung bài đánh giá năng lực và phỏng vấn

Bài đánh giá năng lực tính toán và năng lực ngôn ngữ: Học sinh làm bài đánh giá năng lực tính toán (45 phút) và năng lực Ngôn ngữ (Tiếng Việt – 45 phút). Mục tiêu: Đánh giá chuẩn kiến thức, kỹ năng học sinh tiểu học.
Bài đánh giá năng lực Tiếng Anh: Học sinh tham gia bài đánh giá năng lực tiếng Anh theo dạng thức bài Cambridge English Young Learners: A2 Flyers do Nhà trường tổ chức hoặc nộp bảng điểm còn hiệu lực do cơ quan được ủy quyền xác nhận.
Phỏng vấn: Học sinh phỏng vấn với đại diện Nhà trường sau khi hoàn thành 03 bài đánh giá năng lực. Phần phỏng vấn kéo dài từ 10 – 20 phút.

———————————–

Cha mẹ học sinh quan tâm đến chương trình giáo dục Hanoi Adelaide School, vui lòng để lại thông tin tại đây


Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực