THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO
Kính gửi Quý Cha Mẹ,
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo sức khoẻ của các con học sinh, gia đình và toàn xã hội, Hanoi Adelaide School thông báo thay đổi hình thức tổ chức hội thảo tuyển sinh ngày 30/1/2021 như sau:
✔️ Hội thảo “Hành trình con tự quyết định tương lai” dành cho học sinh chuẩn bị dự tuyển THPT:
▶️ Thời gian: 09:00 – 10:30 ngày 30/01/2021
▶️ Hình thức tổ chức: online qua nền tảng Google Meeting
▶️ Cha mẹ đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/hoithaoTHPT_HanoiAdelaideSchool
✔️ Hội thảo “Hành trình con tự quyết định tương lai” dành cho học sinh chuẩn bị dự tuyển THCS:
▶️ Thời gian: 09:00 – 10:30 ngày 30/01/2021
▶️ Hình thức tổ chức: online qua nền tảng Google Meeting
▶️ Cha mẹ đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/hoithaoTHCS_HanoiAdelaideSchool
✔️ Hội thảo “Chọn trường Tiểu học theo xu hướng giáo dục quốc tế” dành cho học sinh chuẩn bị dự tuyển Tiểu học:
▶️ Thời gian: 19:30 – 21:00 ngày 30/01/2021
▶️ Hình thức tổ chức: online qua nền tảng Google Meeting
▶️ Cha mẹ đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/hoithaoTH_HAS
Với những cha mẹ học sinh đã đăng ký tham gia, phòng Tuyển sinh Trường PTLC Hanoi Adelaide School sẽ liên lạc trực tiếp và gửi thông tin chi tiết hướng dẫn tham dự Hội thảo online qua email.
Trân trọng.

Cha mẹ học sinh quan tâm đến chương trình giáo dục tại Hanoi Adelaide School, vui lòng để lại thông tin tại đây.


Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực