*Lịch thi vòng 2 học bổng H.A.S diễn ra trong 01 ngày: 29/6/2019.

*Ca thi và giờ thi của từng lớp như sau:

 

*Một số lưu ý dự thi

  • Danh sách phòng thi, và số báo danh dự thi, các lưu ý cụ thể với từng khối thi sẽ được Nhà trường gửi qua email tới CMHS và dán trực tiếp tại cửa phòng thi.
  • Học sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian làm bài thi tối thiểu 10 phút.
  • Học sinh đến muộn quá 10 phút tính từ lúc bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi.

  • Học sinh không được sử dụng tài liệu, điện thoại di động, các thiết bị thu, phát tín hiệu trong phòng thi. Trường hợp thí sinh bị phát hiện có sử dụng các thiết bị trên sẽ bị lập biên bản, đình chỉ và huỷ kết quả thi.