Qua hội thảo, TS. Nguyễn Bích Ngân và TS. Ngyễn Thị Bích Việt từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ kiến thức về tinh thể và các bước để nuôi tinh thể. Đồng thời, thầy cô cũng giới thiệu và kêu gọi học sinh tham gia dự án khoa học: “Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam 2018”.

Sau buổi nói chuyện, các bạn học sinh lớp 10 đã bắt đầu dự án nuôi tinh thể của riêng mình cũng như lập nhóm để bắt đầu triển khai dự án.

Các thông tin về cuộc thi, có thể tham khảo thêm tại đây: http://vinacryst.hnue.edu.vn/

———————-

Cha mẹ học sinh quan tâm đến chương trình giáo dục Hanoi Adelaide School, vui lòng để lại thông tin tại đây


Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực