Trường PTLC H.A.S đang thực hiện việc hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong những ngày không đến lớp do phòng tránh dịch. Điều này phù hợp với quan điểm giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, việc học không bó hẹp trong lớp học mà còn ngoài lớp học, trong đó có học tại nhà; giáo dục lấy việc học của học sinh làm trung tâm. 

Cụ thể, đối với học sinh Tiểu học, thông qua hệ thống Workplace, thư điện tử (email), giáo viên gửi phiếu học tập, kèm hướng dẫn tự học cho cha mẹ học sinh. Bố mẹ có thể cùng con học hoặc các con tự học tại nhà. Giáo viên chấm, chữa các phiếu học tập và phản hồi về kết quả. Để giải đáp các thắc mắc, giáo viên ghi hình phần giải thích hoặc sử dụng các bài giảng trực tuyến của Hệ thống Giáo dục HOCMAI. 

Để giải đáp các thắc mắc, giáo viên có thể sử dụng bài giảng trực tuyến của Hệ thống Giáo dục HOCMAI. 

Đối với học sinh THCS và THPT, Nhà trường áp dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) thông qua hệ thống Google Classroom. Giáo viên đưa ra nhiệm vụ, cung cấp các nguồn tài liệu học tập (video bài giảng, nguồn thông tin, dữ liệu…) học sinh nghiên cứu học liệu, phân tích, đánh giá và thực hiện thảo luận, giải quyết các nhiệm vụ giáo viên đưa ra. Để học sinh tự kiểm soát và hoàn thành nhiệm vụ học tập, đồng thời giáo viên có điều kiện hướng dẫn kịp thời và đánh giá quá trình học tập của học sinh, một nhiệm vụ học tập được thiết kế thành các giai đoạn nhỏ cùng với yêu cầu và thời hạn hoàn thành. Học sinh sẽ báo cáo kết quả thực hiện theo tiến trình ở mỗi điểm kiểm (checkpoint) qua Google Classroom. Giáo viên phản hồi, hỗ trợ và hướng dẫn học sinh theo định hướng mục tiêu đã đặt ra. 

Sự chuyển đổi nhanh chóng từ hướng dẫn học trên lớp sang hướng dẫn học tập tại nhà được thực hiện phối hợp giữa Nhà trường và gia đình học sinh. Nhà trường đã thông báo việc chuyển đổi phương pháp học tập trong đến học sinh, cha mẹ học sinh ngay khi có thông báo nghỉ học cùng với hướng dẫn và đề nghị phối hợp của gia đình. Trong thời gian học sinh học tập tại nhà do phòng tránh dịch, Nhà trường cũng chủ động tiếp nhận những thắc mắc, băn khoăn từ học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời hỗ trợ, giải đáp.