Vừa qua, Trường Tiểu học H.A.S Đống Đa vinh dự được lựa chọn là 1 trong 18 trường tại Hà Nội tham dự Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) năm 2024.
Thông qua việc đưa ra một thang đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát SEA-PLM sẽ xây dựng nên các chỉ báo về kết quả giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục của nước tham gia nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung.
Việc tham gia SEA-PLM có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi kết quả đánh giá sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện cho từng giai đoạn phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam.
Tại buổi khảo sát, HASians khối 5 đã thực hiện bài khảo sát trong 3 lĩnh vực Toán, Đọc hiểu và Viết cùng sự giám sát của các cán bộ khảo sát của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, cha mẹ và thầy cô cũng tham gia quá trình khảo sát bằng hình thức hoàn thành phiếu bảng hỏi.
Hanoi Adelaide School tin rằng, việc tham gia SEA-PLM có tác động tích cực, đưa mục tiêu giáo dục của Nhà trường tiếp cận theo hướng bài bản, chuyên nghiệp của cộng đồng các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên toàn cầu.
Hanoi Adelaide School
Tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực