👉 Ngày 26/5 tới đây, cha mẹ và học sinh có thể trò chuyện với những gương mặt này tại Hội thảo: “Đối thoại với chuyên gia Bộ GD Nam Úc về cơ hội cho học sinh vào 10 với chương trình Việt Nam và quốc tế chính thống”.
🌲 Thời gian: 15:00-17:00, ngày 26/5/2019.
🌍 Địa điểm: Trường PTLC H.A.S, B17 Kim Liên, Lương Định Của, Hà Nội.
☀ Đăng kí tại: http://bit.ly/2W1vA5H