Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh tại trường PTLC H.A.S được xây dựng đảm bảo tính liên kết, liên thông và tiếp nối của việc dạy học Tiếng Anh giữa các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT). Người học được đào tạo sau mỗi cấp học sẽ tối thiểu đạt một bậc trình độ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; trình độ đầu ra của cấp học trước sẽ tương đương với đầu vào của bậc học sau.

Nếu ở cấp Tiểu học, việc dạy học Tiếng Anh giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ với ba thành tố ngôn ngữ, văn học và đọc – viết học thuật, thì ở cấp THCS, với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới tại Việt Nam, mang Tiếng anh lồng ghép với các kiến thức, nội dung Khoa học và xã hội được tích hợp sẽ phát triển năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về văn hoá, xã hội của các quốc gia trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hoá, xã hội của dân tộc mình.

Đồng thời, Tiếng Anh ở cấp THCS cũng được sử dụng như một công cụ để dạy – học môn Toán, giúp học sinh làm quen dần, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh như một công cụ để học tập và nghiên cứu, chuẩn bị cho việc học các môn SACE International ở bậc THPT.

Lên tới cấp THPT, chương trình Tiếng Anh được xây dựng theo 2 định hướng. Với chương trình SACE International, môn Tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ bổ sung (EAL), làm công cụ để học các môn chương trình SACE International thông qua việc tích hợp với các môn khoa học xã hội của chương trình THPT của Việt Nam. Học sinh có thể áp dụng các kĩ năng phân tích và đánh giá văn bản; các kiến thức về các dạng văn bản khi học môn văn học lớp 10 và 11 để học môn tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung.

Ngoài ra, khi học tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung, các chủ đề lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở các chuyên đề mà học sinh học trong các môn khoa học xã hội trong chương trình THPT để học sinh có thể sử dụng các kiến thức đã học để phục vụ cho việc phân tích, so sánh, đánh giá các chuyên đề bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Với lộ trình H.A.S tăng cường, các kĩ năng ngôn ngữ cơ bản nghe, nói, đọc, viết được phát triển thông qua việc dạy học Tiếng Anh giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên nền tảng chương trình Tiếng Anh các cấp tiểu học và trung học cơ sở, trang bị cho học sinh kĩ năng học tập suốt đời để không ngừng học tập và phát triển năng lực làm việc trong tương lai. Các kĩ năng thế kỷ 21, nội dung kiến thức về khoa học, địa lý, lịch sử, văn hoá các nước cũng được lồng ghép.

Bên cạnh các tiết học chú trọng vào việc phát triển các kĩ năng đặc thù, học sinh được áp dụng trực tiếp những kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tế, phục vụ cho lợi ích cộng đồng thông qua những tiết học dự án.

Với việc xây dựng giáo trình phù hợp và đảm bảo tính liên kết, tiếp nối trong giảng dạy Tiếng Anh của 3 cấp học sẽ là tiền đề tốt giúp mỗi học sinh H.A.S tự tin sử dụng Tiếng Anh trong học tập, công việc, giao tiếp…, từ đó thúc đẩy tinh thần chủ động sáng tạo, hội nhập và phát triển trong tương lai.