Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc đối với học sinh cấp Tiểu học tại Trường Tiểu học H.A.S. Định hướng nội dung của hoạt động trải nghiệm: lồng ghép các nội dung của môn Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội, Lịch sử và Địa lí với 4 nhóm nội dung (phát triển cá nhân, lao động, xã hội và phục vụ cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp) để giúp học sinh hình thành liên kết kiến thức giữa các môn học trên lớp và trải nghiệm thực tế ở môi trường ngoài lớp học và rèn luyện kỹ năng sống.

Vào ngày 11 và 12/10/2018, học sinh khối Tiểu học sẽ tham gia chương trình trải nghiệm theo chủ đề an toàn giao thông được tổ chức tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Thái Việt – Thường Tín – Hà Nội. 

Khu vực tổ chức chương trình trải nghiệm

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Thái Việt – Thường Tín – Hà Nội, nơi diễn ra chương trình trải nghiệm. Các phương tiện giao thông sẽ không ra vào khu vực trải nghiệm. 

Bên cạnh mục tiêu phát triển các năng lực chung (hợp tác, giao tiếp, liên văn hóa, năng lực hành vi cá nhân và xã hội), chương trình trải nghiệm chủ đề an toàn giao thông giúp học sinh phát triển nhóm năng lực đặc thù gắn với hoạt động tham gia giao thông. Cụ thể, phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống được thể hiện qua các chỉ báo giao thông; phân biệt được tín hiệu giao thông (đèn và biển báo giao thông); giữ an toàn khi tham gia giao thông; xử trí khi gặp tai nạn giao thông. 

Chương trình trải nghiệm được chia thành 2 khu vực: trò chơi và thực hành tham gia giao thông. Học sinh lần lượt tham gia từng khu vực. Với khu vực trò chơi, học sinh tham gia 3 trạm trò chơi: biển báo giao thông, giao thông không cồn và đường đi an toàn. Với khu vực thực hành tham gia giao thông, học sinh được lần lượt vào vai nhóm người đi bộ, nhóm người đi xe máy và ô tô, nhóm công an giao thông. 

Hoàn thành các trạm trải nghiệm, học sinh sẽ được thực hành các kiến thức về an toàn giao thông được học trên lớp, trải nghiệm thực tế là một người tham gia giao thông để nhận biết chỉ báo, đưa ra những quyết định khi tham gia giao thông. 

Lịch tham gia trải nghiệm: Khối 1 và lớp 2A3 trải nghiệm vào Thứ năm ngày 11/10/2018, Lớp 2A1, 2A2 và khối 3, 4, 5 trải nghiệm Thứ sáu ngày 12/10/2018. 

—————————-

Cha mẹ học sinh quan tâm đến chương trình giáo dục Hanoi Adelaide School, vui lòng để lại thông tin tại đây


Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực