Những tuần học đầu tiên của năm học 2023-2024, bên cạnh những giờ học thú vị tại tuần định hướng, không khí tại Hanoi Adelaide School cũng trở nên sôi nổi với đa dạng các hoạt động đánh giá dành cho học sinh toàn trường.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên diễn ra tại Hanoi Adelaide School vào đầu năm học nhằm xác định điểm bắt đầu trên “bản đồ năng lực” của học sinh, từ đó, xây dựng kế hoạch học-tập phù hợp cho từng cá nhân.

Với sự linh hoạt về hình thức đánh giá như phỏng vấn, trắc nghiệm, tự luận, thực hành…trong các môn học và bài đánh giá sức khỏe tâm thần, đây sẽ là cơ sở để Nhà trường mang đến sự đồng hành và hỗ trợ tốt nhất giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và nhanh chóng đạt được mục tiêu trong thời gian tới.

Hanoi Adelaide School

Tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực