Thành công tại Hanoi Adelaide School không chỉ là những thành tích, những giải thưởng của học sinh trong quá trình học-tập tại Nhà trường.
Thành công tại Hanoi Adelaide School là khi học sinh “chuyển đổi” những kiến thức, kỹ năng đã, đang và sẽ được học-tập, để tiến bộ từng ngày, sẵn sàng thích nghi với mọi môi trường, biến động, tự tin bước vào tương lai.
Và thành công của Hanoi Adelaide School, chính là thành công của học sinh.
Mời cha mẹ và các bạn học sinh cùng thưởng thức “viên vitamin hạnh phúc” cùng thầy và trò Hanoi Adelaide School qua câu chuyện về sự nỗ lực của Minh Đức, của tập thể học sinh lớp 5A1 cùng sự đồng hành của tập thể giáo viên lớp 5A1 và cũng là câu chuyện của rất nhiều học sinh, tập thể lớp tại Hanoi Adelaide School trên hành trình trưởng thành của mình.

Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực