Nhà trường sẽ tuyển sinh khối THCS trong năm học 2019 - 2020!