Phụ trách chung

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà - Thành viên ban xây dựng và phát triển chương trình GDPT mới (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thầy đang là trưởng khoa Hoá học của Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy là thành viên ban xây dựng và phát trển giáo dục phổ thông mới môn Khoa học tự nhiên và Hoá học. Thầy đã có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy Hoá học cho bậc học phổ thông, đại học và sau đại học.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hà nhiều năm là trưởng ban ra đề thi THPT quốc gia môn Hoá học, là trưởng đoàn Việt Nam dự thi Olympics Hoá học nhiều năm liền.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học quốc tế, bài báo trong nước và quốc tế, sách dành cho học sinh phổ thông và sinh viên đại học.

Sace Certificate Sace International hocmai
Scroll
024 999 666 36