Tag Archives: #Trainghiemquocphong

12/01/2023

Học sinh Hanoi Adelaide School tập làm chiến sĩ

Hành trình 3 ngày 2 đêm “Tập làm chiến sĩ” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐHQGHN đã mang lại nhiều trải nghiệm cùng.

Read More