Tag Archives: #Tin_học

01/04/2022

Học sinh Hanoi Adelaide School thỏa sức sáng tạo với dự án công nghệ thông tin trong thời đại số

Học-tập qua dự án là một trong những phương pháp học-tập nổi bật tại H.A.S nhằm giúp học sinh có thời gian tìm hiểu, đào sâu nghiên cứu vấn.

Read More