Tag Archives: lễ_tốt_nghiệp

10/01/2023

Lễ tốt nghiệp chương trình THPT Tích hợp Úc – Việt: Cột mốc trưởng thành đầy tự hào

“Điểm kết thúc của một hành trình luôn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Giờ đây, các con đã đứng trước ngưỡng cửa của cơ hội.

Read More