Tag Archives: #lễ_ký_kết_hợp_tác

23/04/2022

Hanoi Adelaide School – Chặng đường mới trong giáo dục và hợp tác quốc tế

Sáng ngày 22/4, Hanoi Adelaide School tổ chức sự kiện ra mắt cơ sở mới và ký kết hợp tác giữa Hanoi Adelaide School – SACE và trường Eynesbury.

Read More