Tag Archives: #Khai_giảng_2021_2022

04/09/2021

Khai giảng năm học 2021-2022 Hanoi Adelaide School – Năm học mới – “Cùng tạo cách mới”

Hòa vào không khí chào mừng năm học mới của cả nước, sự kiện Khai giảng năm học 2021 – 2022 của Hanoi Adelaide School đã diễn ra vào.

Read More

31/08/2021

Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 – Khởi đầu mới, cùng tạo cách mới

Với chủ đề năm học “Synergize – Cùng tạo cách mới”, sự kiện Khai giảng năm học 2021-2022 sẽ là một khởi đầu đầy cảm hứng với thầy và.

Read More