Tag Archives: dạy-học tại H.A.S

26/10/2022

Human of H.A.S: Thầy mỹ thuật không biết “xấu” và “hỏng” tại Hanoi Adelaide School

Với thầy Lê Văn Quý, giáo viên Tổ Nghệ thuật của Hanoi Adelaide School, không có gì là xấu và hỏng trong mỹ thuật, học sinh luôn được khích.

Read More