Tag Archives: Chương_trình_THPT_Tích_hợp_Úc_Việt

10/01/2023

Lễ tốt nghiệp chương trình THPT Tích hợp Úc – Việt: Cột mốc trưởng thành đầy tự hào

“Điểm kết thúc của một hành trình luôn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Giờ đây, các con đã đứng trước ngưỡng cửa của cơ hội.

Read More

28/09/2021

Học sinh Hanoi Adelaide School sẵn sàng bước vào tương lai

Chúc mừng thầy và trò Hanoi Adelaide School Khối 12 đã có một năm học rực rỡ, cùng nhau thành công “vượt Vũ môn”. Năm học 2020 – 2021.

Read More