Tại Hanoi Adelaide School, học sinh không có “bài tập” thay vào đó là những “nhiệm vụ học tập” giúp vận dụng kiến thức, kỹ năng của bài học vào thực tiễn. Nhiệm vụ học-tập được xây dựng dựa trên năng lực của từng học sinh, là một trong những điểm khác biệt rõ nét nhất của mô hình giáo dục phát triển năng lực so với giáo dục truyền thống. 

1. Nhiệm vụ học-tập là gì?

Nhiệm vụ học tập là nhiệm vụ yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng tư duy bậc cao vào giải quyết một vấn đề thực tế và được đánh giá bằng những tiêu chí rõ ràng, thể hiện tường minh yêu cầu cần đạt. Nhiệm vụ học tập là điển hình cho mô hình học tập Giáo dục phát triển năng lực tại Hanoi Adelaide School, gắn với tính thực tế và đòi hỏi minh chứng học tập cụ thể, thể hiện quá trình, kết quả hoàn thành và năng lực của mỗi học sinh .

2. Làm thế nào để thiết kế nhiệm vụ học-tập phù hợp với học sinh?

Tại Hanoi Adelaide School, việc thiết kế nhiệm vụ học tập cho học sinh được dựa trên 3 tiêu chí: 

Mức độ sâu xa: Nhiệm vụ học tập phải tạo cho học sinh cơ hội thể hiện một hoặc những năng lực, kỹ năng và bám sát với mục tiêu học tập. Ví dụ với môn Toán học, nhiệm vụ học tập yêu cầu học sinh thể hiện cả 3 thuộc tính: hiểu biết khái niệm, nắm được cách tư duy vấn đề, kỹ năng làm bài, và vận dụng những hiểu biết và kỹ năng đó. 

Tính kết nối: Chủ đề được đưa ra trong mỗi nhiệm vụ học tập cần bám sát thực tế, có tính kết nối với học sinh, tạo niềm say mê, hứng thú trong học tập giúp học sinh áp dụng kiến thức, kỹ năng trong bài học để giải quyết những tình huống, vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngoài ra, nhiệm vụ học tập tạo ra cơ hội cho học sinh Hanoi Adelaide School phát triển năng lực hợp tác, kỹ năng giao tiếp qua những nhiệm vụ thực hiện theo nhóm đôi, nhóm nhỏ.

Tính tự chủ: Tất cả nhiệm vụ học tập đều rõ ràng, sắp xếp theo từng cấp độ và dễ tiếp cận với học sinh, đảm bảo quyền được lựa chọn hoạt động học tập của học sinh ngay từ khi bắt đầu bài học/dự án. Đi kèm với nhiệm vụ học tập là khung năng lực, chỉ ra yêu cầu cần đạt, đảm bảo việc đánh giá được cả quá trình học tập của học sinh. Nhiệm vụ học tập giúp học sinh Hanoi Adelaide phát triển tư duy siêu nhận thức, tạo cơ hội cho học sinh tự đánh giá và chiêm nghiệm trong suốt quá trình học tập.

Ví dụ với môn Toán và môn Khoa học Tự nhiên tại Hanoi Adelaide School, giáo viên sẽ thiết lập 1-3 nhiệm vụ học tập lớn, lồng ghép trong suốt quá trình học như nhiệm vụ thiết kế sản phẩm, mô hình hoá toán học, thí nghiệm thực tế, đảm bảo nhiệm vụ liên hệ chặt chẽ với mục tiêu học tập và tối ưu hóa năng lực của từng học sinh. Bên cạnh đó, thầy cô sẽ thiết kế những “trạm nghỉ” thường xuyên để tạo cơ hội cho học sinh chiêm nghiệm, tự đánh giá, phản hồi. Ở cuối mỗi bài học/dự án, học sinh sẽ hoàn thành 1 bài kiểm tra ngắn để nhìn ra những phần kiến thức, kỹ năng còn chưa vững, từ đó thầy cô sẽ hỗ trợ luyện tập bổ sung kịp thời, học đến đâu nắm vững kiến thức đến đó.

(Tìm hiểu thêm về môn học STEAM tại Hanoi Adelaide tại đây)

Học sinh và giáo viên H.A.S tham gia Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Ngoài ra, từng nhiệm vụ học tập sẽ được chia thành những nhiệm vụ nhỏ được gọi là “nhiệm vụ trung gian”. Việc chia nhỏ thành những nhiệm vụ trung gian giúp giáo viên có thể đánh giá học sinh theo từng giai đoạn cụ thể để, từ đó làm cơ sở để đánh giá khách quan, công bằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh, đồng thời giúp học sinh hình thành kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực một cách dễ dàng nhất.

3. Nhiệm vụ học-tập giúp học sinh hình thành, vận dụng những năng lực thiết yếu 

Tại Hanoi Adelaide School, thầy cô trở thành người hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập, dẫn dắt học sinh tự giải quyết vấn đề, thực hiện dự án, phát huy vai trò của giáo viên trong đổi mới phương thức dạy học thay vì vai trò “giảng bài, làm mẫu” như những môi trường học tập truyền thống khác.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm vai trò của giáo viên trong lớp học mà thay vào đó đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ của đội ngũ giáo viên tại Hanoi Adelaide School bởi mỗi học sinh có những điểm mạnh, điểm yếu, năng lực khác nhau, yêu cầu nhiệm vụ học tập cần được xây dựng trên cơ sở cá nhân hoá, mang tính thiết thực, gần gũi, tạo niềm say mê học tập, phù hợp với đặc điểm chung về tâm lý lứa tuổi cũng như đặc điểm riêng của từng học sinh.

Để học sinh chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, khi giao nhiệm vụ, thầy cô tại Hanoi Adelaide School luôn cố gắng làm rõ yêu cầu cụ thể của từng nhiệm vụ, đặt những câu hỏi gợi mở, dẫn dắt học sinh tiếp cận vấn đề, sẵn sàng hỗ trợ nếu học sinh khi gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc thực hiện, điều chỉnh cần thiết để phù hợp với năng lực của từng học sinh. Bên cạnh đó, thầy cô cũng kết hợp ứng dụng nền tảng công nghệ trong việc giao nhiệm vụ học tập, đánh giá, phản hồi và hỗ trợ học sinh trong tình hình dịch bệnh kéo dài. 

Với triết lý giáo dục hướng đến mỗi học sinh đều trở thành những cá nhân Tự lập – Tự chủ – Trách nhiệm, nhiệm vụ học tập không chỉ là những minh chứng giúp Nhà trường đánh giá năng lực học sinh, trở thành một hoạt động “đặc sản” tại Hanoi Adelaide School giúp học sinh phát huy năng lực tự học mà quan trọng hơn chính là tạo tiền đề vững chắc giúp học sinh linh hoạt xử lý những nhiệm vụ, tình huống trong cuộc sống.

Việc phải tự giải quyết và có trách nhiệm với nhiệm vụ học tập là vô cùng cần thiết, đặc biệt khi học sinh đến những bậc học cao hơn hay trong cuộc sống tương lai, khi học sinh phải đối mặt với không ít những nhiệm vụ, công việc, tình huống phức tạp hơn đòi hỏi mỗi học sinh phải phải có tính chủ động, đầu tư thời gian để tìm tòi và học hỏi, trở thành thế hệ sẵn sàng chinh phục thử thách trong thời đại VUCA đầy biến động.

Hanoi Adelaide School 

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực