Việc lập mục tiêu có sức mạnh bởi nó tạo ra sự tập trung. Nó mài sắc giấc mơ. Nó cho ta khả năng để chú trọng vào đúng hành động ta cần để đạt được mọi thứ ta khao khát trong đời” – Diễn giả Jim Rohn. 

Với học sinh, việc xác định mục tiêu cá nhân cũng là một kỹ năng thiết yếu khi tiến tới những bậc cao hơn trong học tập và cuộc sống tương lai, giúp học sinh thể hiện rõ sự Tự chủ – Tự lập – Trách nhiệm của mình. 

SEL(Social & Emotional Learning) – Giáo dục Cảm xúc Xã hội không chỉ là một môn cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh hiểu và quản lý cảm xúc, quản lý bản thân, xây dựng và duy trì những mối quan hệ tích cực. 

Bên cạnh đó, SEL cũng giúp con thiết lập, đặt ra mục tiêu và cách thức thực hiện mục tiêu, hình thành năng lực ra quyết định có trách nhiệm thông qua từng chủ đề bài học, dự án học tập thú vị, thiết thực bổ ích. 

Xoay quanh chủ đề lớn: “Tớ sẽ là ai trong tương lai?”, cô và trò lớp 8A đã cùng nhau tìm hiểu khái niệm, vai trò và trình tự những bước để thiết lập mục tiêu cá nhân. Các bạn đã được làm quen và thực hành với một số khái niệm khi xây dựng mục tiêu như mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn, nguyên tắc SMART… 

Đây là hoạt động rất quan trọng trong quá trình học-tập của học sinh, giúp cải thiện hiệu quả học-tập, tạo động lực giúp con cố gắng mỗi ngày, và trở nên trách nhiệm hơn với bản thân. 

Hanoi Adelaide School là một trong những trường tiên phong đưa môn SEL vào chương trình giảng dạy giúp học sinh hình thành các năng lực thiết yếu của thế kỷ 21. Có thể kể đến một số nhóm năng lực như: Năng lực Thể hiện vai trò của công dân (SS.2), Năng lực Thế hệ mới (NGE), Năng lực Thói quen thành công (HOS), và Năng lực Cải thiện bản thân (PD).

Cha mẹ quan tâm tìm hiểu về chương trình giáo dục của Nhà trường, vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/timhieuHanoiAdelaideSchool2021