Hanoi Adelaide School trân trọng gửi đến Quý Cha mẹ học sinh thông tin hướng dẫn vềthủ tục chuyển trường học kì II năm học 2023-2024

Thời gian mở hệ thống để đăng ký và xác nhận hồ sơ chuyển trường đợt đầu học kỳ II, cụ thể như sau:

* Từ Ngày 11/1 đến 12/1/2024 và từ 16/1 đến 22/1/2024: Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống CSDL ngành sẽ mở để các đơn vị còn chỉ tiêu thực hiện cấp tài khoản và hướng dẫn cha mẹ học thực hiện đăng ký trên dịch vụ công, trường học sinh xin chuyển đi xác nhận chuyển đi và trường học sinh chuyển đến xác nhận chuyển đến;

* Từ ngày 23/1 đến 26/1/2024: Các đơn vị công bố công khai Danh sách học sinh chuyển đến trên cổng thông tin điện tử và hoàn thiện việc tiếp nhận dữ liệu trên phần mềm sổ điểm điện tử.

File đính kèm: Hướng dẫn CMHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh trên hệ thống dịch vụ công

Hanoi Adelaide School
Tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực