Học-tập qua dự án là một trong những phương pháp học-tập nổi bật tại H.A.S nhằm giúp học sinh có thời gian tìm hiểu, đào sâu nghiên cứu vấn đề và tạo ra những sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn.

Với chương trình môn Tin học THPT, vừa qua, học sinh H.A.S đã cùng tham gia những dự án vô cùng thú vị và thiết thực:

  • Dự án trí tuệ nhân tạo (tạo chatbot bán hàng – công cụ trả lời tin nhắn trực tuyến).
  • Dự án thiết kế website giới thiệu sản phẩm bằng Google Sites.

Sản phẩm của học sinh 12S1 trong dự án “Trí tuệ nhân tạo”

“Các dự án này giúp nhóm chúng con dần hình thành tư duy về lập trình cơ bản và khám phá ra những tính năng thông minh của công cụ trực tuyến. Bên cạnh đó, con có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để thực thi ý tưởng về phát triển cửa hàng hay kinh doanh online.”- Nhóm học sinh lớp 12S1 chia sẻ.

Sản phẩm của học sinh 12S1 trong dự án “Thiết kế website”

Không chỉ cung cấp những kiến thức bổ ích về khoa học máy tính, chương trình Tin học tại H.A.S tăng cường nội dung tính thực hành ứng dụng nhằm khơi gợi sự say mê học-tập, đồng thời, giúp học sinh sử dụng thành thạo những công cụ, phần mềm cơ bản, tạo ra những sản phẩm số hữu ích cho đời sống. 

Được trải nghiệm học-tập phân hoá dựa trên thế mạnh cùng phương pháp học tập hiện đại, học sinh Hanoi Adelaide School được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện năng lực, trang bị những kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 và xây dựng định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực