Tại Hanoi Adelaide School, học sinh không có bài tập, bài tập về nhà. 

Vậy làm thế nào để học sinh Hanoi Adelaide School luôn có cơ hội học-tập, thực hành những nội dung, kiến thức ngoài thời gian học-tập tại trường? Câu trả lời chính là thực hiện Nhiệm vụ học-tập!

Khác với bài tập hay bài tập về nhà, nhiệm vụ học-tập yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng tư duy bậc cao vào giải quyết một vấn đề thực tế và được đánh giá bằng những tiêu chí rõ ràng, thể hiện tường minh yêu cầu cần đạt. 

Nhiệm vụ học-tập được xây dựng dựa trên năng lực của từng học sinh, là một trong những điểm khác biệt rõ nét nhất của mô hình giáo dục phát triển năng lực so với giáo dục truyền thống

Mời cha mẹ và các bạn học sinh cùng tìm hiểu về nhiệm vụ học-tập tại H.A.S: https://has.edu.vn/nhiem-vu-hoc-tap-giup-hoc-sinh-hinh-thanh-nang-luc-van-dung-kien-thuc-trong-thuc-tien/

Tìm hiểu thông tin chương trình giáo dục tại Hanoi Adelaide School, cha mẹ đăng ký tại đây: https://bit.ly/3A8eh6H

Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực