Câu hỏi thường gặp


1. Chương trình Tiếng Anh của H.A.S được xây dưng như thế nào?

Tương tự như chương trình các môn học khác, được xây dựng theo nguyên tắc như sau:

– Tính pháp lý: Đảm bảo thoả mãn các yêu cầu về chương trình môn tiếng Anh, bao gồm chuẩn đầu ra cho các cấp học, được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tính khoa học: đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, cách thức và quy trình xây dựng chương trình môn học.

– Tính thực tế: tương thích với định hướng giáo dục phát triển năng lực (CBE), mà Nhà trường đã xác định ngay từ đầu, và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang triển khai với các môn học và hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Tính thực hành tốt nhất: tham khảo, học hỏi hoặc sử dụng mô hình và/hoặc nội dung của các chương trình tiếng Anh của các trường/tổ chức giáo dục/quốc gia có uy tín trên thế giới.

Với 4 nguyên tắc nêu trên, Nhà trường đã và đang thực hiện xây dựng, phát triển và điều chỉnh thường xuyên chương trình tiếng Anh theo cách thức như sau:

– Lấy khung năng lực làm xương sống, định hướng và định hình chương trình học.

– Xác định các chuẩn đầu ra cụ thể cho chương trình học. Với chương trình Tiếng Anh. Hiện nay Nhà trường đang sử dụng và thiết kế chương trình tiếng Anh theo các chuẩn đầu ra về ngôn ngữ Anh trong chương trình của Úc (ACARA), sau khi đã so sánh và đối chiếu với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nội dung học tập được thiết kế theo mô hình học tập theo vấn đề #PrBL và học tập theo dự án #PjBL:

– Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào tổ chức các hoạt động dạy-học, tập trung vào tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu, tự chủ trong thực hành và phát triển năng lực.

– Thực hiện #dạyhọcphânhoá và #cánhânhoá thông qua hồ sơ học sinh và #porfolio

2. Chương trình SACE Inter là gì? học trong bao lâu?

Là phiên bản quốc tế của chương trình THPT bang Nam Úc do Ủy ban giáo dục Nam Úc (SACE Board) phát triển và quản lý trực tiếp, dành cho những học sinh học ngoài Úc. Tại Việt Nam, SACE Board ủy quyền giảng dạy cho SACE College Việt Nam, thành viên điều hành và quản lý Hệ thống Giáo dục H.A.S.

Chương trình SACE sẽ học từ kì II lớp 10 đến kì I lớp 12.

3. Hoạt động trải nghiệm là làm gì? Có gắn với chương trình học không?