Biểu phí


Nhà trường trân trọng gửi đến Quý Cha/ Mẹ thông tin biểu phí các cấp năm học 2024-2025

 

Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực