Nhà trường xin gửi đến Quý Cha Mẹ thông tin Biểu phí bậc Trung học Cơ sở năm học 2021-2022