Hanoi Adelaide School trân trọng gửi đến quý Cha mẹ học sinh biểu phí cấp THPT (Lộ trình Song bằng) năm học 2022-2023 

Hanoi Adelaide School 

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực