Hanoi Adelaide School trân trọng gửi đến quý Cha mẹ học sinh biểu phí cấp THCS năm học 2022-2023 


Hanoi Adelaide School 

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực