Hanoi Adelaide School trân trọng gửi đến quý Cha mẹ học sinh biểu phí cấp Tiểu học năm học 2022-2023 

 

bieu_phi_has

 

Hanoi Adelaide School 

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực