Trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay, việc tiếp cận với thông tin dễ dàng đã đem lại cơ hội học tập rộng mở cho học sinh, nhưng cũng ẩn chứa nhiều mối hiểm nguy. Với mong muốn giúp học sinh có thể tự bảo vệ bản thân an toàn trên không gian mạng, đồng thời, tối đa hóa những cơ hội từ thế giới số mang lại, workshop “Anh hùng học đường trên không gian mạng” dành cho học sinh Khối Tiểu học đã diễn ra vô cùng sôi nổi tại Hanoi Adelaide School.
Thay vì lắng nghe kiến thức một cách thụ động, HASians được tiếp cận thông tin về an toàn mạng thông qua những trạm trải nghiệm tương tác vô cùng lý thú:

– “Thách thức” hacker với phương pháp tạo mật khẩu an toàn tại trạm “Mật khẩu – mạnh hay không?”
– Nhận diện các mối nguy hại trên không gian mạng, phản xạ nhanh và phát triển tư duy giải quyết vấn đề tại trạm “Mối nguy hại – tránh xa ta”
– Nâng cao nhận thức về giá trị của thời gian và học cách phân bổ hiệu quả quỹ thời gian trong ngày thông qua trạm “Cân bằng cuộc sống – Ảo thật thật ảo”

Hanoi Adelaide School
Tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực