Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Phạm Thị Cúc Hà

ThS. Phạm Thị Cúc Hà là người nghiên cứu và đưa chương trình SACE International về Việt Nam từ năm 2016 với mong muốn học sinh Việt Nam được tiếp cận với chương trình tiền đại học theo chuẩn quốc tế. Trước đó, ThS. Phạm Thị Cúc Hà đã thành lập và điều hành chuỗi trường mầm non Just Kids uy tín tại Việt Nam từ năm 2007.

ThS. Phạm Thị Cúc Hà tốt nghiệp cử nhân sư phạm tại Nga, tốt nghiệp thạc sỹ giáo dục tại Úc, nhiều năm kinh nghiệm triển chương trình theo khung của Úc, đào tạo giáo viên, điều hành cơ cở giáo dục các cấp học.

Quan niệm: “Mọi đứa trẻ đều có thể thành công”, ThS. Phạm Thị Cúc Hà luôn mong muốn trẻ em ngoài việc trở thành công dân quốc tế còn trở thành người thành công trong lĩnh vực mình giỏi nhất.