Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Nguyễn Ngọc Hà

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà đang là trưởng khoa Hoá học của Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy là thành viên ban xây dựng và phát trển GDPT mới môn Khoa học tự nhiên và Hoá học. Thầy đã có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy Hoá học cho bậc học phổ thông, đại học và sau đại học.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà nhiều năm là trưởng ban ra đề môn Hoá học thi THPT quốc gia, là trưởng đoàn Olympics Hoá học Việt Nam nhiều năm liền.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà là tác giả của hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học quốc tế lĩnh vực Hoá học, là tác giả của nhiều đầu sách dành cho học sinh phổ thông và sinh viên đại học, là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế.