Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Một ngày của học sinh Trường Tiểu học H.A.S

Chương trình giáo dục tại H.A.S được thiết kế một cách linh hoạt, dựa trên sự tích hợp nội dung các môn Tiếng Việt, Toán giữa chương trình phổ thông Việt Nam và chương trình giáo dục của bang Nam Úc (Úc) theo hướng tiếp cận chủ đề, trên cơ sở chọn lọc, kết hợp và cô đọng nhằm bảo đảm đầu ra về kiến thức, năng lực và phẩm chất cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời phát triển tư duy toán, logic và ngôn ngữ theo tiêu chuẩn của bang Nam Úc.

Thời khoá biểu của học sinh tại Trường Tiểu học H.A.S được xây dựng nhằm đảm tốt nhất sự phát triển toàn diện của trẻ.

Thời gian Hoạt động Địa điểm Ghi chú
07.00- 07.30 Đón học sinh tới trường Cổng trường Học sinh đến trường từ 07.00 đến 07.30 (bằng xe bus trường theo thỏa thuận hoặc gia đình tự túc phương tiện).
07.30-8.15 Ăn sáng, hoạt động thư giãn trước giờ vào lớp Phòng ăn, sân trường, thư viện  
08.15-11.15 Chương trình học bằng Tiếng Việt Lớp học  
11.15-13.30 Ăn trưa, thư giãn trước giờ học chiều Phòng ăn, Phòng ngủ, Thư viện Sau ăn trưa, học sinh ngủ trưa tại lớp, hoặc đọc sách tại Thư viện theo đăng ký.
13.30-16.00 Chương trình Tiếng Anh Lớp học Giải lao 30 phút
16.00-16.30 Ăn nhẹ sau giờ học Phòng ăn  
16.30-17.30 Câu lạc bộ – Tự học Lớp học và các phòng chức năng Học sinh chọn CLB theo khả năng và sở thích của mình. Học sinh không học CLB sẽ tự học có giám sát và hướng dẫn.
17.30-18.00 Rời trường về nhà    

 

Comments are closed.