Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Hội đồng quản trị và điều hành

Điều hành

Hệ thống Giáo dục H.A.S được điều hành bởi Hệ thống Giáo dục HOCMAI (www.hocmai.vn) và SACE College Việt Nam (www.sace.edu.vn) với sự uỷ quyền của SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc.

Hội đồng quản trị

Hệ thống Giáo dục H.A.S được lãnh đạo bởi một đội ngũ các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục.

  • Ông Phạm Giang Lâm, Th.S Quản trị kinh doanh – Sáng lập Hệ thống Giáo dục HOCMAI
  • Bà Phạm Thị Cúc Hà, Th.S Quản lý Giáo dục – Sáng lập Hệ thống trường mầm non Just Kids và SACE College Việt Nam
  • Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Th.S Quản trị kinh doanh – Thành viên HĐQT, Hệ thống Giáo dục HOCMAI