Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Giáo viên trường tiểu học

Thầy Bùi Minh Mẫn

 • Cử nhân Hệ chất lượng cao  – ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

– 12 năm giảng dạy môn Toán Tiểu học.
– Sinh viên Toán lớp Tài năng – ĐH Bách Khoa Hà Nội.
– Học sinh chuyên Toán trường Hùng Vương – Phú Thọ.
– Tốt nghiệp loại giỏi lớp Tài năng thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội.
– Giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm.
– Đội tuyển thi HSG Toán khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 1999.
– Đạt giải nhì cuộc thi HSG cấp Quốc gia các năm lớp 5, 9, 11, 12.

Thầy Trần Tuấn Việt

 • Cử nhân Hệ chất lượng cao  – ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

– 12 năm giảng dạy môn Toán.
– Học sinh chuyên Toán trường Hùng Vương – Phú Thọ
– Sinh viên lớp CLC – ĐH Bách Khoa Hà Nội
– Đạt giải nhì cuộc thi HSG môn Toán cấp Tỉnh từ lớp 5 đến lớp 12.

Cô Trần Thu Hoa

 • Cử nhân Hệ chất lượng cao – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Giáo viên chính CLB ngôn ngữ và EQ.

Cô Đoàn Kiều Anh

 • Cử nhân Hệ chất lượng cao – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Giáo viên chính CLB ngôn ngữ và EQ.

Cô Trần Thị Ngọc Linh

 • Cử nhân Khoa Ngữ Văn ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo viên Trung tâm học tập chủ động GALILEO – Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Cô Vũ Thị Hà

 • Cử nhân Khoa Ngữ Văn – ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo viên Trung tâm học tập chủ động GALILEO – Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Cô Phan Thùy Dương

 • Cử nhân Hệ chất lượng cao – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Giáo viên chính CLB ngôn ngữ và EQ

Cô Phạm Thị Thu Thảo

 • Cử nhân Khoa Ngữ Văn – ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo viên Trung tâm học tập chủ động GALILEO – Hệ thống Giáo dục HOCMAI