Đội ngũ giáo viên

ThS. Cao Thị Ngân Hiệu trưởng
Cô giáo Trần Thị Ngọc Linh Trợ lý hiệu trưởng
Thầy giáo Bùi Minh Mẫn Giáo viên môn Toán nâng cao
Cô giáo Trịnh Thị Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1
Cô giáo Nguyễn Yến Ly Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2
Cô giáo Đoàn Thị Hồng Hạnh Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3
Cô giáo Trịnh Thị Diệu Linh Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4
Cô giáo Đinh Thị Nhung Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1
Cô giáo Đỗ Thanh Xuân Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2
Cô giáo Hà Thị Toan Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3
Cô giáo Phan Thị Hồng Dung Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1  
Cô giáo Nguyễn Thị Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1
Thầy giáo Lê Văn Quý Giáo viên Mỹ thuật 
Cô giáo Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Âm nhạc
Thầy giáo Đinh Hữu Cường  Giáo viên Thể dục
Thầy giáo Lê Anh Thắng Giáo viên Tin học 
Thầy giáo Phạm Gia Huân Giáo viên STEM/STEAM
Cô giáo Nguyễn Hà Thu Giáo viên STEM/STEAM
Thầy giáo Nguyễn Đức Hưng Giáo viên trợ giảng Tiếng Anh
Cô giáo Phạm Thị Huyền Giáo viên trợ giảng Tiếng Anh
Cô giáo Diệp Thị Vân Giáo viên trợ giảng Tiếng Anh
Cô giáo Hoàng Thị Hưng Giáo viên trợ giảng Tiếng Anh
Cô giáo Vũ Thị Trang Giáo viên trợ giảng Tiếng Anh
Thầy Riyaz Amin Pocketwala Giáo viên Tiếng Anh
Cô giáo Melissa Glutz Giáo viên Tiếng Anh
Cô giáo Courtney Jordaan Giáo viên Tiếng Anh
Thầy giáo Alexander Pike Giáo viên Tiếng Anh
Thầy giáo George Allison Giáo viên Tiếng Anh