Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Chương trình THPT

Chương trình Việt Nam

  • Chương trình phổ thông được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, phù hợp với chủ trương, chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Chương trình được xây dựng hướng tới sự phù hợp với nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
  • Chương trình Tiếng Anh tăng cường giúp học sinh khi tốt nghiệp THPT đạt năng lực tiếng Anh tương đương IELTS 5.5

Chương trình SACE International

Chương trình Dự bị đại học SACE International cung cấp các kiến thức thuộc 5 môn học Tiếng Anh, Phương pháp Toán, Kinh doanh và Doanh nghiệp, Kinh tế và Dự án Nghiên cứu cho học sinh THPT trong 2 năm.

Sau khi hoàn thành 5 môn học với số tín chỉ tương ứng, học sinh đã được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực hành, nền tảng năng lực phẩm chất theo quy định của Úc để nộp đơn ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng ở Úc và các nước khác.

Chương trình trải nghiệm và câu lạc bộ

  • Chương trình trải nghiệm được coi là một hoạt động giáo dục quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển các năng lực, phẩm chất của học sinh. Chương trình giúp học sinh hình thành liên kết tư duy giữa kiến thức lý thuyết và hành động thực tế của bản thân trong môi trường ngoài nhà trường và rèn luyện các kỹ năng thực hành như làm vườn, làm mộc, nấu ăn, thoát hiểm, sơ cứu, xây dựng tổ, đội, nhóm.
  • Chương trình câu lạc bộ được thiết kế sau giờ học chính khóa để học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực cá nhân cá nhân và nâng cao sức khỏe, thư giãn, giải trí.
  • Học sinh có thể tham gia học tập tại các trường tiểu học ở Úc theo chương trình Úc theo chương trình trải nghiệm học hè tại Úc từ 2-10 tuần.
  • Nhà trường chú trọng hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh các cấp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.