Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Chương trình THCS

Chương trình Việt Nam

  • Học sinh học theo khung chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam được thiết kế lại theo phương pháp tiếp cận của HAS.
  • Học sinh học nâng cao và bổ trợ theo nhu cầu và khả năng của học sinh

Chương trình Tiếng Anh

  • Theo khung của Úc tập trung vào Language – Ngôn ngữ, Literature – Văn học, Literacy – Đọc và viết học thuật. Kiến thức Khoa học được tích hợp theo chủ đề và kỹ năng Công nghệ thông tin được lồng ghép trong quá trình học.
  • Chương trình Toán theo khung của Úc tích hợp với nội dung chương trình Toán Việt Nam tập trung vào tư duy độc lập và ứng dụng thực tế trong môn Toán.

Chương trình trải nghiệm và câu lạc bộ

Chương trình trải nghiệm được coi là một hoạt động giáo dục quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển các năng lực, phẩm chất của học sinh. Chương trình giúp học sinh hình thành liên kết tư duy giữa kiến thức lý thuyết và hành động thực tế của bản thân trong môi trường ngoài nhà trường và rèn luyện các kỹ năng thực hành như làm vườn, làm mộc, nấu ăn, thoát hiểm, sơ cứu, xây dựng tổ, đội, nhóm.

Chương trình câu lạc bộ được thiết kế sau giờ học chính khóa để học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực cá nhân cá nhân và nâng cao sức khỏe, thư giãn, giải trí.

Học sinh có thể tham gia học tập tại các trường tiểu học ở Úc theo chương trình Úc theo chương trình trải nghiệm học hè tại Úc từ 2-10 tuần.

 

Nhà trường chú trọng hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh các cấp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.