Chương trình trải nghiệm & CLB

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc đối với học sinh cấp Tiểu học tại Trường Tiểu học H.A.S. Thời lượng của hoạt động trải nghiệm là 20 ngày/năm.  

Chương trình khung Hoạt động trải nghiệm được xây dựng dựa trên Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tháng 1 năm 2018 kết hợp mục tiêu giáo dục cụ thể của Nhà trường. 

Định hướng nội dung của hoạt động trải nghiệm: lồng ghép các nội dung của môn Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Lịch sử và Địa lí với 4 nhóm nội dung (phát triển cá nhân, lao động, xã hội và phục vụ cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp) để giúp học sinh hình thành liên kết kiến thức giữa các môn học trên lớp và trải nghiệm thực tế ở môi trường ngoài lớp học và rèn luyện kỹ năng sống.

 

 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

- Hình thức có tính khám phá: Thực địa - Thực tế, Tham quan, Cắm trại, Trò chơi...

- Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác: Diễn đàn, Giao lưu, Hội thảo, Sân khấu hoá,....

- Hình thức có tính cống hiến: Thực hành lao động; Hoạt động tình nguyện, nhân đạo,…

- Hình thức có tính nghiên cứu, phân hoá: Làm việc dự án; Hoạt động theo nhóm sở thích.

CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM THEO NHÓM NỘI DUNG

TT  

Nhóm nội dung                                                   

Số ngày                                                        

Chủ đề                              

1

Phát triển cá nhân

14

Sống nề nếp (2)

Ước mơ của em

Sống khỏe mạnh

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Giao tiếp lịch sự

Gia đình của em - nội trợ

Kế hoạch tiết kiệm - chi tiêu cá nhân hợp lý

An toàn giao thông

Bảo vệ cá nhân và phòng tránh xâm hại

Gia đình của em - Nội trợ, làm vườn

Yêu mái trường - Trường tôi

Nghệ thuật và tôi - khám phá các hình thức nghệ thuật đương đại

Khoa học và tôi - khám phá môi trường quanh em

2

Lao động

3

Môi trường xanh, sạch, đẹp - Chiến dịch lớp học, trường học không rác

Thế giới động vật - Bảo vệ thiên nhiên

Khám phá thành phố của tôi - Du lịch bền vững

3

Xã hội và phục vụ cộng đồng

1

Khám phá thành phố của tôi - Thăm bảo tàng

4

Giáo dục hướng nghiệp

2

Nghề truyền thống địa phương - Tập làm nghề (thủ công, mỹ nghệ)

Tìm hiểu loại hình nghề dịch vụ - Tham gia vào quy trình hoạt động của một số nghề (đầu bếp, phục vụ bàn…)