Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Khối Tiểu học

Tại Trường Tiểu học H.A.S, chương trình giáo dục được xây dựng dựa trên chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh và chương trình giáo dục của Bộ giáo dục Bang Nam Úc. Khung chương trình giảng dạy của chương trình Việt Nam, […]
Read more
Hệ thống Giáo dục H.A.S tiếp nhận đơn đăng ký nhập học vào Khối Tiểu học từ ngày 15/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018. Hệ thống Giáo dục H.A.S trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh về việc đăng ký nhập học vào Khối Tiểu học của nhà trường. 1. Thời gian tiếp nhận đăng kí nhập học: Từ 15/5/2018 […]
Read more
Nhà trường thông báo đến Quý phụ huynh thông tin về tuyển sinh năm học 2018 – 2019 vào khối Tiểu học của Hệ thống giáo dục H.A.S THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019   Lớp 1 Lớp 2, 3, 4, 5 ĐỐI TƯỢNG  & ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN Theo Công văn số 1352/SGDĐT-QLT về hướng dẫn tuyển sinh […]
Read more