Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Monthly Archives: June 2018

Hệ thống Giáo dục Hanoi Adelaide School (H.A.S) hình thành và phát triển trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Giáo dục HOCMAI (www.hocmai.edu.vn ) và SACE College Việt Nam (www.sace.edu.vn).   Hệ thống Giáo dục H.A.S bao gồm: Trường Tiểu học H.A.S nằm trong Hệ thống Giáo dục Hanoi Adelaide School tiền thân là Trường Tiểu […]
Read more
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁO DỤC HANOI ADELAIDE SCHOOL Hệ thống Giáo dục Hanoi Adelaide School (H.A.S) hình thành và phát triển trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Giáo dục HOCMAI (www.hocmai.edu.vn ) và SACE College Việt Nam (www.sace.edu.vn).   Hệ thống Giáo dục HOCMAI   Thành lập tháng 3/2007, HOCMAI là đơn vị đầu tiên […]
Read more
Hệ thống Giáo dục H.A.S được điều hành bởi Hệ thống Giáo dục HOCMAI (www.hocmai.edu.vn) và SACE College Việt Nam (www.sace.edu.vn) với sự uỷ quyền của SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc. Mục tiêu giáo dục Hệ thống Giáo dục H.A.S giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất cần thiết để làm chủ kiến thức, […]
Read more
Chương trình giáo dục tiểu học tại H.A.S được xây dựng, phát triển và triển khai dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và Chương trình GDPT tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) công bố tháng 7/2017 kết hợp Khung chương trình quốc gia Úc (Australian Curriculum) Thời gian Hoạt động Địa […]
Read more
Chương trình giáo dục tại H.A.S được thiết kế một cách linh hoạt, dựa trên sự tích hợp nội dung các môn Tiếng Việt, Toán giữa chương trình phổ thông Việt Nam và chương trình giáo dục của bang Nam Úc (Úc) theo hướng tiếp cận chủ đề, trên cơ sở chọn lọc, kết hợp và cô đọng nhằm bảo […]
Read more
Tại Trường Tiểu học H.A.S, chương trình giáo dục được xây dựng dựa trên chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh và chương trình giáo dục của Bộ giáo dục Bang Nam Úc. Khung chương trình giảng dạy của chương trình Việt Nam, […]
Read more
“Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung” được thiết kế cho những học sinh học Tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai hoặc một ngôn ngữ bổ sung hay thổ ngữ. Môn học này giúp học sinh trải nghiệm sự khác biệt giữa Tiếng Anh và ngôn ngữ khác. Học sinh học khóa học này có nền tảng […]
Read more